Thẻ: Thùng gạo mặt kính tráng gương Higold – 307040