Thẻ: Nêm giảm chấn lắp bên tay nắm Modul 356.14.500