Thẻ: Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan cho bản lề Modul