Thẻ: Kệ úp chén dĩa trên âm tủ chính hãng – 401070