Thẻ: Bộ tay nâng AVENTOS HS với nắp đậy màu trắng 372.84.731