Thẻ: Bộ tay nâng AVENTOS HF với nắp đậy màu trắng 372.74.711