Thẻ: Bản lề Metalla SM có giảm chấn 110° lắp gài 311.60.525