Nêm nhấn loại dài bắt vào lỗ khoan Ø10 – 356.04.501

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *